Supreme
Stage Dami ng Pagkain/araw
(kg/sow/day)
Araw ng
Pagpapakain
Feed Type Gamot
Inahin
1.80-2.0 kg Pagkabulog - 30 days Breeder Spectrum
2.1 - 2.5 kg 30 - 107 days ng pagbubuntis Lactating Spectrum,
Wormbuster
2.5 - 3.0 kg 108 days - manganak Lactating Spectrum
5kg
para sa unang 10 biik at dagdagan ng 500 grams ang pagkain sa bawat dagdag na biik
Habang Nagpapasuso hanggang magwalay Lactating Spectrum
2.5 - 2.7 kg Dry Period: Mula pagkawalay - muling pagbubuntis Lactating Spectrum
Paalala: Magbigay ng Robisentrep P Pagkatapos manganak ng inahin at kapunin ang biik
Premium
Edad
(Day)
Dami ng Pagkain/araw
(kg/sow/day)
Timbang
(kg)
Feed Type Gamot
7 - 14 20g 3-8 BOOST SPECTRUM,
TRIPULAC PIG DOSER,
IRON-D SUPRA
15 - 21 50g
22 - 28 100g
29 - 35 300g 9 and Up
36 - 45 600g 9 - 17 Pre-Start Spectrum,
Wormbuster
46 - 80 1kg 17 - 33 Starter Spectrum,
Robicomject
81 - 123 2kg 33 - 65 Grower Spectrum,
Wormbuster
124 - 143 2.20kg 65 - 85 Finisher Spectrum
Paalala: Gamitin ang Spectrum Plus na may antibiotic laban sa pag-ubo at pagtatae.
Uno+ Supreme Breeder
Para sa Inahin Mula pagkabulog hanggang 100 days
Feeding Guidelines